ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zebranie z rodzicami odbędzie się 09.09.2019 (poniedziałek) o godz. 17.00

ZAPRASZAMY!

REJESTRACJA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 1. Wchodzimy na stronę www.karta.miasto.gdynia.pl
 2. Logujemy się na konto rodzinne ( tam klikamy na kartę dziecka) lub
  konto indywidualne dziecka ( jeśli takie mu założyliśmy).
 3. Pod danymi dziecka jest ikonka „Przedszkole/pilotaż” klikamy.
 4. Pojawia się informacja o „dostępie do modułu przedszkoli” – tam
  klikamy na dole „Akceptuję”.
 5. Pojawia się nagłówek „ Informacje dot. przedszkola”- klikamy w ikonkę
  „ Dodaj nowe upoważnienie”.
 6. Pojawia się nagłówek „ Dodaj nową osobę” ( wpisujemy w puste pola
  imię, nazwisko, pesel i numer karty mieszkańca osoby, którą chcemy
  upoważnić do przyprowadzania i odbierania dziecka).
 7. Na dole klikamy „Zatwierdź” i w razie potrzeby dodajemy kolejne osoby
  posiadające karty mieszkańca do listy osób upoważnionych, w sposób
  opisany powyżej.
 8. Po rejestracji pojawia się data zgłoszenia, dane osób upoważnionych oraz
  status.

TEATR QFER

Zapraszamy wszystkie przedszkolaki na spektakl

10 CZERWCA O GODZ. 9.00

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA w wykonaniu TEATRU QFER

FESTYN RODZINNY

ZAPRASZAMY wszystkie dzieci i rodziców na FESTYN KASZUBSKI

dnia 05.06.2019 na godz. 15:30

Podobny obraz

Informujemy, że akcja protestacyjna- strajk został zawieszony z dniem 27.04.2019r.

Od poniedziałku 29.04 przedszkole będzie funkcjonować zgodnie z projektem organizacyjnym.

ZAPRASZAMY

rodziców  dzieci z rocznika 2016

na zebranie

w dniu 3 czerwca 2019 o godz. 16:30

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE- 21, 22, 23 sierpnia godz. 10:00

STRAJK

Dyrektor Przedszkola nr 19 informuje, że Komisja Strajkowa podjęła decyzję o kontynuacji strajku z dniem 15.04.2019 do odwołania.

POWIADOMIENIE O STRAJKU

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Przedszkola nr 19 w Gdyni informuje, że od 8 kwietnia 2019r. do odwołania trwać będzie w naszej placówce strajk pracowników.

Powstrzymanie się zdecydowanej większości nauczycieli od pracy pozbawia mnie możliwości zapewnienia opieki i bezpieczeństwa Państwa dzieciom.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o zrozumienie sytuacji i zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie. Możecie Państwo skorzystać z zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem (druk ZUS: Z-15).

O odwołaniu/zakończeniu strajku nauczycieli zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani drogą mailową.

                                Dyrektor Mirosława Sadowska

 Gdynia,03.04.2019 r.

PIERWSZY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

Nowy rok szkolny zaczynamy 3 września

Pierwszego dnia do przedszkola należy przynieść :

 • kapcie, najlepiej zapinane na rzepy, z białą podeszwą, podpisane ;
 • poduszkę i  kołderkę, piżamę;
 • ubrania na zmianę podpisane – zostawiamy w szatni w woreczku:
 • przytulankę, która będzie stanowić „kawałek domu” i pomoże znieść rozstanie z mamą;
 • paczkę chusteczek higienicznych;
 • paczkę chusteczek nawilżających;

Pozostałe informacje uzyskacie Państwo na zebraniu z rodzicami we wrześniu.

Rodzice w procesie adaptacyjnym:

Powodzenie adaptacji dziecka w przedszkolu w bardzo dużej mierze zależy od postaw rodziców wobec niego. Zachodzi wyraźny związek pomiędzy postawami wychowawczymi rodziców a przystosowaniem się dziecka do warunków życia w grupie społecznej jaką jest przedszkolna grupa rówieśnicza.

Jak ułatwić dziecku start w przedszkolu:

 • Kupujcie wraz z dzieckiem wszystko to, co będzie potrzebne do przedszkola: kapcie, kocyk, poduszkę itd. Bardzo ważne dla dziecka jest posiadanie własnych rzeczy, przyniesionych z domu. Każdy z przedmiotów będzie stanowił jego cząstkę.
 • Nie wyręczajcie dziecka w czynnościach samoobsługowych. Pozwalajcie na samodzielność, a wręcz przyzwyczajajcie do niej. Samodzielne próby ubierania się, załatwiania potrzeb fizjologicznych, mycie rąk, to umiejętności, które bardzo ułatwią funkcjonowanie w przedszkolu.
 • Okazujcie zadowolenie i uznanie dla każdego przejawu samodzielności dziecka. Motywacja wzmacnia się, jeśli podkreśla się sukces dziecka.
 • Organizujcie dziecku doświadczenia związane z przebywaniem bez rodziców, z innymi dorosłymi i dziećmi (u członków rodziny, znajomych) dobrze byłoby, żeby dziecko doświadczyło, że rodzice zostawiają je na krótki czas pod czyjąś opieką ale zawsze wracają.
 • Proponujcie dziecku zabawę w „przedszkole”. Pobawcie się z dzieckiem, zaproponujcie określone formy zajęć. Zwracajcie uwagę na zachowanie przy stole podczas posiłków, poćwiczcie czynności samoobsługowe, połóżcie się na materacu, aby odpocząć w ciągu dnia, poczytajcie dziecku bajkę. Organizacja dnia zbliżona do ramowego  rozkładu dnia w grupie ułatwi dziecku wejście w rytm dnia przedszkolnego.

 

 

Wskazówki dla rodziców, których dziecko właśnie rozpoczęło regularne uczęszczanie do przedszkola.

 • W pierwszych dniach pobytu w placówce w miarę możliwości odbieraj dziecko  wcześniej (po obiedzie). Brak poczucia czasu sprawia, że pobyt w nowym miejscu może się wydawać dziecku bardzo długi;
 • Pozwalajcie dziecku zabrać  ulubioną zabawkę, namiastkę domu ułatwi przetrwanie rozłąki z najbliższymi;
 • Nie składajcie obietnic wcześniejszego odbioru, jeśli wiecie, że jest to niemożliwe;
 • Nie zabierajcie go z powrotem do domu, jeśli dziecko rozpacza przy rozstaniu. Uległość w takiej sytuacji utwierdzi dziecko w przekonaniu, ze łzami będzie mogło wymusić zachowanie, jakich oczekuje. Zaufajcie paniom w przedszkolu. Na pewno poradzą sobie z płaczącym dzieckiem, zajmując się nim, skierowując uwagę na ulubioną zabawę, zabawki;
 • Stosujcie zasadę szybkiego pożegnania , wydłużanie tego momenty może spowodować roztkliwiane się dziecka i chęć powrotu do domu;
 • Zakładajcie dziecku wygodny strój, łatwy do zdjęcia, rozpinanie np. guzików w spodniach, gdy zachodzi potrzeba skorzystania z toalety, może skończyć się w wiadomy sposób, a to jest powód do silnego  stresu;
 • Podtrzymujcie i utrwalajcie umiejętności w zakresie samoobsługi;
 • Nie wypytujcie co działo się w przedszkolu, na początku dziecko może nie chcieć mówić o wydarzeniach przedszkolnych. Okażcie cierpliwość w oczekiwaniu aż zacznie samo rozmawiać o kolegach, o tym, co robiło w przedszkolu.