ZJAZD ABSOLWENTÓW

Wszystkich naszych absolwentów zapraszany na coroczne spotkanie

dnia 26.02. 2016 (piątek) na godz. 15.00.