Warsztaty dla rodziców

Serdecznie zapraszamy rodziców na

spotkanie z Panią mgr E. Wróblewską z

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

dotyczące  usprawnienia percepcji słuchowej

dzieci – słuchu fonemowego.

W dniu  02.10.2014 r.

o godzinie 17.00

Po warsztatach zapraszamy rodziców najstarszych grup

 na zebranie  dotyczące

wstępnej diagnozy gotowości szkolnej.

S