Plan roczny Przedszkola nr19 na rok 2013/2014

Plan pracy opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnej

Przedszkola Nr 19 w Gdyni

Rok szkolny 2013/2014

 

Cel główny:

Cele szczegółowe:

Kryteria osiągnięć:

Zadanie i sposób realizacji:

Osoby odpowiedzialne:

Termin:

 1. Współtworzenie   i włączanie się rodziców w realizację zadań wychowawczo – edukacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Czynny udział rodziców w pracy grupy   i przedszkola

 

Dziecko:

– łatwiej adaptuje się do warunków przedszkolnych

 

 

 

– przestrzega takich samych zasad w domu i w przedszkolu

 

– zna system motywacyjny przedszkola

 

– czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym Gdyni

 

 

– z dumą prezentuje swoje umiejętności podczas uroczystości przedszkolnych

 

– poznaje tradycje świąteczne

 

– odczuwa więź z własnym regionem, miastem

 

– odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej, zna nazwę przedszkola

 

 

 

– rozpoznaje flagę i herb Gdyni

 

 

 

– zacieśnia więzi emocjonalne z rodzicami

 

 

 

 

– włącza się w akcje pomagania potrzebującym

 

– kształtuje w sobie eko świadomość

 

 

– potrafi wymienić zawody swoich rodziców

 

– odczuwa dumę i radość z zaangażowania rodziców w pracę grupy

 

– nabywa wiadomości czerpiąc z wiedzy i doświadczeń rodziców

 

 

 

– program adaptacyjny Z uśmiechem do przedszkola

 

 

 

 

– opracowanie systemu motywacyjnego przez nauczycieli i rodziców na zebraniach

 

 

 

 

 

– tablica informacyjna dla rodziców

Pociąg do kultury

 

 

 

– Pasowanie na Przedszkolaka,

– Pasowanie na Starszaka

 

– Dzień Babci i Dziadka

-Dzień Mamy i Taty

-Jasełka

 

 

– cykliczna akcja na zdjęcie z ciekawych miejsc w Gdyni Jestem młodym gdynianinem

 

kartka z wakacji

 

 

 

 

– Kasztanowy stworek z Kasztanowego Przedszkola

 

– udział w paradzie z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 

– udział w akcji WOSP

 

– zajęcia otwarte dla rodziców

 

– przedstawienie Rodzice Dzieciom

 

– Motoryzacyjny Festyn Rodzinny

 

 

Dar serca świąteczna zbiórka artykułów dla dzieci z rodzin potrzebujących

 

– Zbieramy makulaturę, oszczędzamy lasy

 

 

– wykorzystanie umiejętności i wiadomości oraz ciekawych zawodów rodziców podczas zajęć

 

 

Magdalena Kramkowska

 

Wszystkie grupy

Joanna Pega

Motylki, Żabki

Rybki, Biedronki

Wszystkie grupy

 

Edyta Sitko – Bajorska

Wszystkie grupy

Katarzyna Rutkowska

Edyta Sitko – Bajorska

Wszystkie grupy

Wszystkie grupy

Ewa Gołembowska

Wszyscy nauczyciele

Katarzyna Rutkowska

Teresa Tomaszewska

 

Wszystkie grupy

 

VIII, IX, X

IX

Cały rok

XI

XI

I

V

XII

 

Cały rok

 

VII, VIII

X

XI

I

1 i 2 semestr

 

VI

VI

 

 

XII

Cały rok

Cały rok

 

2.Wzbogacanie procesów komunikowania się z rodzicami

 

 

 

 

 

 

– bierze aktywny i pełny udział w życiu grupy,

 

– posiada możliwość jak najlepszego rozwoju

 

– posiada zapewnione jednolite oddziaływanie na nie przez rodziców i nauczycieli

 

 

 

 

 

– założenie grupowych adresów mailowych

 

– uatrakcyjnienie form zebrań z rodzicami

 

– konsultacje z rodzicami dotyczące rozwoju dziecka

 

– warsztaty dla rodziców
Rozwój psychiczny dziecka w wieku przedszkolnym

 

– zamieszczanie ogłoszeń, zdjęć, informacji dla rodziców na stronie internetowej przedszkola

 

Wszystkie grupy

Wszystkie grupy

Wszystkie grupy

Beata Grzybek

Katarzyna Rutkowska

 

Cały rok

 

IX, XI, VI

Cały rok

 

X

 

Cały rok

 

2. Zdobywanie wiedzy i umiejętności o otaczającym świecie z wykorzystaniem technologii multimedialnej

 

 

1. Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności

 

 

Dziecko

– zna zasady obsługi komputera,

 

 

 

 

 

 

– rozwija umiejętności muzyczne,

 

 

– rozwija poczucie rytmu i różne formy taneczne

 

 

 

 

– rozwija zdolności plastyczne, poznaje różne techniki wykonywania prac plastycznych

 

 

– kontroluje swoją mimikę, ton i siłę głosu

– zgodnie współpracuje w grupie, czuje się odpowiedzialne za wspólny sukces

 

– wie, co to jest orgiami

– zna zasady składania papieru

 

 

– poznaje nowe miejsca, tradycje, zwyczaje z różnych stron świata

 

 

– rozwija koncentrację

– poznaje literaturę dziecięcą

– zacieśnia więzi z rodzicami, nauczycielami, kolegami poprzez wspólne czytanie książek

– rozwija zainteresowania literackie

 

 

— ma świadomość dbania o bezpieczeństwo swoje i innych

 

 

 

– rozpoznaje flagę Polski i godło

– rozumie konieczność właściwego zachowania się względem symboli narodowych

 

 

– zna zastosowanie komputera, programów komputerowych

– poszerza swoją wiedzę poprzez odpowiednie korzystanie z komputera

 

 

 

Dzieci w sieci, zabawy rozwijające zainteresowania i zdolności komputerowe dzieci

 

Foto świat, zabawy rozwijające zainteresowania i zdolności fotograficzne i komputerowe dzieci

 

Muzykalne przedszkolaki , zabawy rozwijające zdolności i zainteresowania muzyczne dzieci

 

Taniec z przedszkolakami, zabawy rozwijające zainteresowania i zdolności taneczne dzieci

 

 

 

 

– Kolorowy świat fantazji, zabawy rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne dzieci

 

 

 

 

– Kasztanowy Teatrzyk, zabawy rozwijające zdolności i zainteresowania teatralne dzieci

 

 

 

 

 

 

– Czary z papieru, zabawy rozwijające zainteresowania i zdolności w zakresie origami

 

 

 

Paluszkiem po mapie zabawy rozwijające zainteresowanie dzieci podróżami

 

 

 

Cała Polska czyta dzieciom, przedszkolna biblioteka

 

 • Konkurs na bajkę multimedialną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Przedszkolny program o bezpieczeństwie Bezpieczny Przedszkolak

 

 

 

 

Przedszkolny program patriotyczny Mieszkam w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkolny program multimedialny Komputerowy Świat

Ewa Gołembowska

Małgorzata Szymichowska

 

Joanna Pega

 

 

 

Aleksandra Stochmal

Katarzyna Rutkowska

Edyta Sitko – Bajorska

Magdalena Kramkowska

Karolina Świerczyńska

Ewa Gołembowska

Małgorzata Szymichowska

Katarzyna Rutkowska

Edyta Sitko – Bajorska

Małgorzata Szymichowska

Cały rok

Cały rok

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

II

Cały rok

 

 

 

Cały rok

Cały rok

   

2.Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, wspieranie ich ciekawości

i aktywności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wspomina chwile spędzone w przedszkolu

 

 

 

 

— wie jak bezpiecznie zachować się i bawić w przedszkolu

 

 

– zna zasady zdrowego odżywiania

– wie jakie produkty należy spożywać, a jakich unikać

– samodzielnie przygotowuje śniadanie

 

 

– zna pojęcia Polska, ojczyzna

– odczuwa dumę z przynależności narodowej

 

 

– zna tradycje świąteczne, śpiewa w grupie kolędy

 

– rozwija swoją aktywność oraz kreatywne działanie

– rozwija motorykę dużą i małą

 

 

 

 

 

– rozpoznaje i nazywa uczucia własne i cudze

– nabywa umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne innych

 

 

 

– rozwija zdolność poznania świta wykorzystując zmysły

– wykonuje doświadczenia

 

 

– zna pojęcie recyclingu

– potrafi w kreatywny sposób przetwarzać śmieci

– zna zasady segregacji śmieci

 

 

– zna różne kraje, ich kulturę

– zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas wakacji

 

 

 

 

 

 

– zna historię powstania pluszowego misia

– uczestniczy w paradzie misiów

 

 

-poznaje tradycje ludowe

 

– zna kolędy oraz tradycje bożonarodzeniowe

 

 

 

 

 

 

– uczestniczy w powitaniu wiosny

– wykonuje wspólnie z innymi dziećmi marzannę

 

– rozumie potrzebę spożywania wody

 

tygodniowe cykle zajęć dla wszystkich grup

 

 • Ja w przedszkolu

 

 

 

 

 • Odżywiam się smacznie i zdrowo

ü  konkurs na jadłospis

ü  komponowanie posiłków przez dzieci

 

 

 

 

 

 • Kto ty jesteś – Polak mały

ü  przedstawienie interaktywne legenda o państwie polskim

ü  udział w paradzie z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 

 • W kręgu kolędników

 

 

 

 • Karnawałowy czas do zabawy zaprasza nas

 

ü  bal karnawałowy

 

 

 

 

 

 • Nasze emocje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Za pomocą zmysłów poznajemy świat

 

 

 

 

 • Ekoludki

ü  konkurs na zabawkę z recyklingu

 

 

 

 

 

 

 

 • Wakacyjne dookoła świata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Dzień Misia

 

 

 

 

 

 

– Andrzejkowe wróżby i zwyczaje

 

 

– Spotkanie wigilijne

 

 

 

– Spotkanie absolwentów

 

 

 

 

– Pierwszy Dzień Wiosny

 

 

 

 

 

– Dzień Niebieski, woda źródło życia

 

 

Katarzyna Rutkowska

 

Ewa Gołembowska

 

Edyta Sitko – Bajorska

 

Joanna Pega

Aleksandra Stochmal

 

Magdalena Kramkowska

 

 

Grażyna Piórkowska

Małgorzata Szymichowska

 

 

Karolina Trochim

Edyta Sitko – Bajorska, Magdalena Kramkowska

Katarzyna Rutkowska

Joanna Pega

Edyta Sitko-Bajorska

Małgorzata Szymichowska

Grażyna Piórkowska

Karolina Świerczyńska

 

X

X

 

XI

 

XII

I

 

II

 

III

 

IV

 

VI

XI

XI

XII

II

III

V

   

3. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej

 

 

 

 

 

– realizacja Programu Wychowawczego

 

– nabywa umiejętności społeczne

 

– poznaje topografię okolic przedszkola

 

 

– integruje się z najbliższym otoczeniem

 

– uczestniczy w programach artystycznych przygotowanych przez inne dzieci

 

– współpraca z:

 

 • DDPS

 

 

 • Biblioteką

 

 

 

 

 • Szkołą Podstawową Nr 23

 

 

 

 

 

 

 

 • kościołem franciszkanów

Małgorzata Szymichowska

Ewa Gołembowska

Aleksandra Stochmal

 

siostra Klemensa

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok