Od juniora do seniora

W ramach projektu „Od juniora do seniora” realizowanego we współpracy z Dziennym Domem Pomocy
Społecznej w Gdyni organizowane są wspólnie różne imprezy i akcje. Dzieci przygotowują dla starszych upominki (laurki, inne własne wytwory), prezentują wiersze,
kolędy, spektakle, np. „Dziewczynka z zapałkami”,robią Marzenne- witają wiosnę spędzają czas na wspólnej zabawie i wspólnych zajęciach.
Celem głównym projektu jest obok integracji międzypokoleniowej przełamanie stereotypu osób starszych jako
schorowanych, nieużytecznych i nietolerowanych. Seniorzy aktywnie i systematycznie (w miesiącach letnich miało
to miejsce w każdy piątek) uczestniczą w zajęciach z dziećmi – czytają im książki, wykonują prace plastyczne,
również przygotowali spektakle np. „Królewna Śnieżka”. W tym roku uczestniczyliśmy wspólnie w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy