NOWY ROK SZKOLNY -INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Przedszkole od 1.09.2021 będzie czynne od 6:00 do 17:00.

Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godz. 08:15.

W przedszkolu zapewnione są trzy posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek.

Odpłatność za przedszkole powinna być uiszczana w terminie do dnia 15  dnia każdego miesiąca.

Przedszkole przyjmuje od rodziców (opiekunów) odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo i zachowanie wychowanka z chwilą osobistego przekazania dziecka pracownikowi przedszkola.

Do przedszkola nie mogą być przyprowadzane dzieci z objawami infekcji.

Dziecko może być odebrane z przedszkola wyłącznie przez osobę, która posiada pisemne upoważnienie.

Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminów i procedur obowiązujących w przedszkolu. Rodzice dzieci oraz osoby postronne wchodzące na teren placówki zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz nałożenia osłony ust i nosa.

Prosimy rodziców, których jeszcze nie znamy, a także osoby upoważnione o przychodzenie po dzieci z dowodem osobistym.

Od 30.08  rodzice dzieci z grup:  BIEDRONKI, PSZCZÓŁKI, SÓWKI Z ZERÓWKI  nie wchodzą na teren przedszkola, dzieci będą przebierać się samodzielnie pod opieką pracownika obsługi lub nauczyciela. Po przebraniu się w szatni, dziecko udaje się do toalety, myje ręce i udaje się do sali grupy.

Rodzice maluszków będą mogli wejść na teren przedszkola i odprowadzić dziecko.

Wszelkie informacje na bieżąco będą przesyłane do państwa  przez nauczycielki z  e-maili grupowych.

ZEBRANIA GRUPOWE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 

MOTYLKI- 10.09.2021

BIEDRONKI- 08.09.2021

PSZCZÓŁKI- 07.09.2021

SÓWKI Z ZERÓWKI- 09.09.2021