KARTA MIESZKAŃCA- nowo przyjęte dzieci

W Przedszkolu nr 19 w Gdyni obowiązuje elektroniczna ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadzono czytniki rejestrujące „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym imieniem i nazwiskiem (Karta Mieszkańca, Biała Karta Przedszkola).

W celu uzyskania Karty Mieszkańca należy założyć konto na stronie https://karta.um.gdynia.pl/. Na stronie tej można również upoważnić inne osoby do odbioru Państwa dziecka z przedszkole.

Szczegóły dotyczące sposobu uzyskania Karty Mieszkańca znajdują się również na stronie UM Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/z-karta-mieszkanca-do-przedszkola,551344

REJESTRACJA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA