Informacje

KONTAKT

Przedszkole nr 19

81-425 Gdynia

Ul. Harcerska 4

tel.6221242

e mail- ps19gdy@wp.pl

www.przedszkolekasztanowe.edu.pl

Świadczenia przedszkola przekraczające 5-godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne- 1zł każda kolejna godzina

 

Wyżywienie płatne zgodnie z wybraną opcją: 3 posiłki (śniadanie+ II śniadanie, obiad, podwieczorek)- 8 zł dziennie

2 posiłki ( śniadanie+ II śniadanie, obiad)- 6,00

( obiad, podwieczorek)- 3,50

1 posiłek (obiad)- 2,50

ODPŁATNOŚCI

Wpłaty przelewem prosimy dokonywać do 15 każdego miesiąca

Numer konta

koszty wyżywienia 05 1440 1026 0000 0000 1252 5931

koszty stałe 27 1440 1026 0000 0000 1252 5923

KONTO RADY RODZICÓW

38 1440 1084 0000 0000 1386 2281 NORDEA BANK

ZAJĘCIA DODATKOWE

– Język angielski

-religia

ZABAWY ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA DZIECI

Taniec z przedszkolakami, kółko plastyczne, Logorytmika, gimnastyka korekcyjna, Mały badacz

W przedszkolu zatrudniony jest  logopeda i nauczyciel terapii.

logopeda  – Katarzyna Rutkowska

nauczyciel terapii – Aleksandra Stochmal

 

                      RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

6.00- 7.30 – Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela w\g zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne tematyczne i inne.

                    Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym dodatkowego wsparcia.

7.30- 8.00   –  Zabawy ruchowe ; poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8.00-8.30    –  Śniadanie poprzedzone czynnościami samoobsługowymi.

8.30- 9.00   – Czynności porządkowe i organizacyjne.

9.00- 10.00  – Zajęcia dydaktyczne realizowane w|g przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

                       Cykliczne zajęcia umuzykalniające.

10.00- 10.15- Drugie śniadanie.

10.15- 11.45 – Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery \obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i ogrodnicze\ lub zabawy ruchowe na

                        sali gimnastycznej.

11.45-13.00 –  Obiad poprzedzony czynnościami organizacyjny  i samoobsługowymi.

                        Odpoczynek poobiedni, czytanie książek, wykorzystanie technik relaksacyjnych.

13.00-14.15                   – Pobyt w ogrodzie, spacery, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.

  Religia, zajęcia dodatkowe.

14.15-14.30 –  Podwieczorek poprzedzony czynnościami higieniczno- porządkowymi.

14.30-17.00 –  Swobodne zabawy. Zajęcia dodatkowe. Praca indywidualna z dzieckiem.

                        Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.

                        Praca indywidualna z dzieckiem, prace porządkowe.

                        Pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

 GRUPY

Gr. I BIEDRONKI

Nauczyciele: Paulina Tafelska- Kos, Wiktoria Kaczyńska

Pomoc nauczyciela: Marzena Gibicka

Pracownik obsługi: Barbara Kulik

Gr. II PSZCZÓŁKI

Nauczyciele: Małgorzata Koreń, Ewa Łukasiewicz- Tołczyk

Pracownik obsługi: Iwona Podeszwiak

Gr. III RYBKI

Nauczyciele: Aleksandra Stochmal, Katarzyna Rutkowska

                                            nauczyciel wspomagający: Edyta Rutkowska

Pracownik obsługi: Agnieszka Cybulska

Gr. IV SÓWKI

Nauczyciele: Ewa Mordako

                              wicedyr. Martyna Daniluk

                                                               dyr. Hanna Meyer

Pracownik obsługi: Mirosława Fikus

Intendent: Marzena Rosińska

Kadrowe: Magdalena Kurlapska

Księgowa: Barbara Patzer

Kuchnia: Małgorzata Czarnecka, Łucyna Rzeszewicz, Aldona Kordela