PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Dyrektor przedszkola mgr Martyna Daniluk

Wtorek 13.00 – 15.00

Wicedyrektor mgr Małgorzata Szymichowska

Piątek 13.00 – 15.00