Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszej Koleżanki i Nauczycielki

Pani Edyty Sitko- Bajorskiej

Wyrazy żalu i współczucia

Dla Rodziny i Bliskich

Składają

Koleżanki i Koledzy

Pracownicy Przedszkola Nr 19 w Gdyni