ZJAZD ABSOLWENTÓW PRZEDSZKOLA NR 19

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów na coroczne spotkanie 28 lutego na godz. 15:30