REKRUTACJA DO GDYŃSKICH PRZEDSZKOLI NA ROK 2018/2019

Składanie wniosków od 26.03.2018 do 09.04.2018 do godziny 16.00.

Przyjmowanie wniosków do Przedszkola nr 19 w Gdyni codziennie

w godzinach 9.00- 15.30 w dniach 28. 03.2018 oraz 04.04.2018  w godzinach 07.00-17.00