POWIADOMIENIE O STRAJKU

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Przedszkola nr 19 w Gdyni informuje, że od 8 kwietnia 2019r. do odwołania trwać będzie w naszej placówce strajk pracowników.

Powstrzymanie się zdecydowanej większości nauczycieli od pracy pozbawia mnie możliwości zapewnienia opieki i bezpieczeństwa Państwa dzieciom.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o zrozumienie sytuacji i zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie. Możecie Państwo skorzystać z zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem (druk ZUS: Z-15).

O odwołaniu/zakończeniu strajku nauczycieli zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani drogą mailową.

                                Dyrektor Mirosława Sadowska

 Gdynia,03.04.2019 r.