SÓWKI IV

W grupie pracują:

Nauczyciela: 

Ewa Mordako

Dyr. Hanna Meyer

Wicedyr. Martyna Daniluk

Pracownik obsługi: Mirosława Fikus