Komunikat Men

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.  oraz wydane w tym dniu Rozporządzenia informują o przedłużeniu okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 do dnia 10 kwietnia 2020r.

Od początku izolacji nasi nauczyciela przesyłają Państwu droga mailową propozycji pracy z dzieckiem w domu na każdy dzień. Nauczyciele są dostępni pod grupowymi adresami mailowymi .

PROPOZYCJA PRACY Z DZIEĆMI SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE W ZAKŁADKACH KAŻDEJ GRYPY.

Dostępny jest również adres przedszkolny ps19gdy@wp.pl