Informacje

KONTAKT

Przedszkole nr 19

81-425 Gdynia

Ul. Harcerska 4

tel.6221242

e mail- ps19gdy@wp.pl

www.przedszkolekasztanowe.edu.pl

 

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godz. 8.00- 13.00.

Zajęcia w ramach podstawy programowej są nieodpłatne.

 

Świadczenia przedszkola przekraczające 5-godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne- 1zł każda kolejna godzina

 

Wyżywienie płatne zgodnie z wybraną opcją: 3 posiłki (śniadanie+ II śniadanie, obiad, podwieczorek)- 5 zł dziennie

2 posiłki ( śniadanie+ II śniadanie, obiad)- 4,00

( obiad, podwieczorek)- 3,50

1 posiłek (obiad)- 2,50

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

– Język angielski

-religia

ZABAWY ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA DZIECI

Kasztanowy teatrzyk, kółko gitarowe,  Wyczarowana z filcu, Posługuję się igła i nitką, Taniec z przedszkolakami, kółko plastyczne

 

W przedszkolu zatrudniony jest  logopeda i nauczyciel wspomagający.

logopeda mgr. Anna Jachowska

nauczyciel wspomagający – Aleksandra Stochmal

 

                      RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

6.00- 7.30 – Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela w\g zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne tematyczne i inne.

                    Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym dodatkowego wsparcia.

7.30- 8.00   –  Zabawy ruchowe ; poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8.00-8.30    –  Śniadanie poprzedzone czynnościami samoobsługowymi.

8.30- 9.00   – Czynności porządkowe i organizacyjne.

9.00- 10.00  – Zajęcia dydaktyczne realizowane w|g przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

                       Cykliczne zajęcia umuzykalniające.

10.00- 10.15- Drugie śniadanie.

10.15- 11.45 – Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery \obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i ogrodnicze\ lub zabawy ruchowe na

                        sali gimnastycznej.

11.45-13.00 –  Obiad poprzedzony czynnościami organizacyjny  i samoobsługowymi.

                        Odpoczynek poobiedni, czytanie książek, wykorzystanie technik relaksacyjnych.

13.00-14.15                   – Pobyt w ogrodzie, spacery, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.

  Religia, zajęcia dodatkowe.

14.15-14.30 –  Podwieczorek poprzedzony czynnościami higieniczno- porządkowymi.

14.30-17.00 –  Swobodne zabawy. Zajęcia dodatkowe. Praca indywidualna z dzieckiem.

                        Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.

                        Praca indywidualna z dzieckiem, prace porządkowe.

                        Pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

PLAN PRACY GRUP

Gr. I Biedronki

Nauczyciele: Martyna Wojciechowska,dyr. Mirosława Sadowska,

v-ce dyr. Hanna Mayer

                               Pomoc nauczyciela: Marzena Gobicka

                                   Pracownik obsługi: Barbara Kulik

Gr. II Motylki

Nauczyciele: Joanna Pega, Ewa Gołembowska

                    Pracownik obsługi: Iwona Podeszwiak

Gr. III Rybki

Nauczyciele: Ewa Łukasiewicz Tołczyk, Magdalena Kramkowska

Pracownik obsługi:Katarzyna Ruszkowska

Gr. IV  Żabki

Nauczyciele: Edyta Sitko-Bajorska, Małgorzata Szymichowska

                    Pracownik obsługi: Krystyna Zach

Gr. V Mrówki z zerówki

Nauczyciele: Aleksandra Stochmal, Katarzyna Rutkowska

Pracownik obsługi: Mirosława Fikus

ODPŁATNOŚCI

Wpłaty przelewem prosimy dokonywać do 12 każdego miesiąca

Numer konta

koszty wyżywienia 05 1440 1026 0000 0000 1252 5931

koszty stałe 27 1440 1026 0000 0000 1252 5923

KONTO RADY RODZICÓW

38 1440 1084 0000 0000 1386 2281 NORDEA BANK