REKRUTACJA- procedura odwoławcza

Drodzy rodzice

Procedura odwoławcza rozpocznie się od 9 kwietnia z wykorzystaniem nośników elektronicznych (e mail, scan).

( podstawa prawna – art. 158 ust.  6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe)